Samstag, 20. Juni 2020

همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان در ایران


همبستگی ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران با تظاهرات هموطنان افغان در شهر مونیخ مقابل لانه جاسوسی آخوندی در اعتراض به جنایات رژیم ایران علیه غرق کردن و آتش زدن مهاجران افغانستانی در ایران.

 سه شنبه 16 ژوئن 2020
Sonntag, 14. Juni 2020

اعتراض به کشتار پناهجویان افغان به دست جنایتکاران حاکم بر ایران

فراخوان :تظاهرات در مقابل لانه جاسوسی آخوندی در مونیخ
سه شنبه 16 یونی 2020
از ساعت 00. 15 تا 17.00
اعتراض به کشتار پناهجویان افغان به دست جنایتکاران حاکم بر ایران
همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان در ایران


Montag, 8. Juni 2020

برای مرجان عزیز🌹

برای مرجان عزیز🌹
مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ وارونه یک زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاری است
مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد
مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می‌گوید
«مرجان عزیز» که در سراسر زندگی بی قرار و آرامش، همواره  آرزومند و جان ـ شیفته آزادی ایران زمین و سامان گرفتن زندگی مردم این زیباترین وطن بود، اینک، به ظاهر، در میان ما نیست، اما یادها و یادگارها و خاطرات و جای پای او، برای همیشه در دل و جان تک تک مشتاقان آزادی ایران، جاودانه، باقی خواهد ماند. مرجان عزیز، همیشه با ماست، ایران و ایرانی که او یک عمر برایشان ترانه خواند و به عشق ایران روی صحنه ماند، هرگز او را تنها نخواهدگذاشت.
یادش گرامی🌹
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ
 
 
 

فرخنده باد اول ماه مه #روز_جهانی_کارگر

فرخنده باد اول ماه مه #روز_جهانی_کارگر
این روز بر تمامی کارگران و زحمتکشان خجسته باد.
پرچم سرخ را همیشه و همیشه خواهی دید
با عشق یا نفرت !
- بسته به جایگاهت در این پیکار
زیرا که پایانی نیست به جز پیروزی قاطع ما
در همه‌ی شهرها و کشورها
در هر کجا که کارگری هست
«برتولت برشت»
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ
 
 
 

Donnerstag, 19. März 2020

سالی پر نشاط و عاری از کرونای ولایت را برای همه آرزو داریم

نیست تردید زمستان گذرد
وز پی اش پیک بهار
با هزاران گل سرخ
بی‌گمان می‌آید
سالی دیگر در گردش دیرین طبیعت و در پس مبارزه و امید و آرزوی ما انسانها برای برخورداری از یک زندگی آزاد و انسانی در حال تولد است. سالهاست ما مردم ایران با پیام درد و رنج به استقبال سال نو میرویم اما در نتیجه ایستادگی و مبارزه رو به گسترش مان،امسال شکوفاتر و آگاه تر از هر سالی قدم به سال نو میگذاریم،تا در آینده نه چندان دور طومار رژیم ولایت و جنایت را برای همیشه درهم بپیچیم
در آستانه‌ی سالی نو بار دیگر بر مبارزات خستگی ناپذیر زنان و مردان آزاده‌ای که در راه رهائی از استبداد دینی حاکم و ایجاد جامعه ای آزاد و برخوردار از رفاه اجتماعی و کرامت انسانی تلاش می کنند، ارج می گذاریم
با درود به مبارزان در بند،زندانیان سیاسی
و به یاد و خاطره‌ی شهدای راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی ادای احترام
می کنیم
سالی پر نشاط و عاری از کرونای ولایت را برای همه آرزو داریم

 

کانون همبستگی ایرانیان مونیخMontag, 9. März 2020

روز جهانی زن ،زنان نیروی تغییر و پیشرفت (آلمان- مونیخ)


Die protestierenden und kämpfenden Frauen im Iran sind die treibende Kraft für einen Wandel

Die protestierenden und kämpfenden Frauen im Iran sind die treibende Kraft für einen Wandel

Im Iran sind Frauen das Zentrum der landesweiten Aufstände, die im Januar 2018 begannen und welche die Mullahs bis ins Mark erschütterten. Die 41 Jahre lange Geschichte dieses Regimes ist eine Geschichte der Unterdrückung der iranischen Frauen, denn Jahr für Jahr steigt die Zahl der frauenverachtenden Gesetze und der unterdrückenden Maßnahmen gegen Frauen. Selbst die kleinsten Forderungen der Frauen können in diesem Regime nicht umgesetzt werden, weil die Mullahs sie als Auftakt für einen Sturz des gesamten Regimes sehen.

Die Mullahs verbieten vorsätzlich den Frauen Ihre Basisrechte wie das Recht auf freie Kleidungswahl. Sie haben den Frauen einen Kleidungscodex auferlegt, die ein Symbol für die generelle soziale Unterdrückung der Frau darstellt. Weiterhin haben die herrschenden Mullahs Zehntausende Frauenaktivistinnen gefoltert und hingerichtet. Nachdem das Regime den Frauen ihre meisten Basisrechte entzogen hat, haben die iranischen Frauen das Recht, dieses klerikale Regime zu stürzen. Und sie werden dieses Recht umsetzen. Der Sturz des Regimes ist das Recht der Frauen. Es ist ihr einziger Weg, um Freiheit und Gleichheit zu erlangen. Die Erfahrung mit den Mullahs hat gezeigt, dass es keine andere Methode oder einen anderen Weg gibt. Die iranischen Aufstände fordern nicht nur den Sturz eines politischen Systems. Es ist ein Aufstand gegen den religiösen Fundamentalismus. Die Frauen gehen nicht auf die Straße, weil sie etwas vom Regime fordern, sondern sie wollen dieses klerikale Regime eliminieren. Die Frauen kämpfen nicht nur für ihre eigene Freiheit, sie kämpfen für die Freiheit der gesamten Nation. Der Verlauf der Aufstände hat gezeigt, dass es ein Potential für die Fortsetzung der Proteste gibt und dass die Frauen darin eine entscheidende Rolle übernehmen. Sie vernichten die Atmosphäre der Angst, Unterdrückung und der Skepsis und sie organisieren die Aufstände und die Verbreitung von ihnen. Der Kampf gegen Fundamentalismus ist das größte Projekt dieser Zeit. Die Unterstützung dieses Kampfes im Herz des Fundamentalismus unter der klerikalen Herrschaft ist somit auch eine Unterstützung der iranischen Volksaufstände und des Kampfes der iranischen Frauen für ihre Rechte und des Kampfes zum Sturzes des klerikalen Regimes und somit doppelt wichtig.

Wir rufen somit zur sofortigen globalen Aktionen für die Freilassung der Gefangenen der Aufstände, zu einer Garantie von Meinungs- und Versammlungsfreiheit, dem Ende der Unterdrückung der Frauen und ihrer Kleidungsvorschriften auf.