Mittwoch, 11. Februar 2015

گرامی باد سی و ششمین سالگرد قیام ضد سلطنتی مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷

انقلاب تنها راه نجات مردم ما
 
گرامی باد سی و ششمین سالگرد قیام ضد سلطنتی مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷
کسانی که فکر می کنند خلق های دیگر جهان مثلاً در اروپا در یک روز آفتابی از خواب برخاستند و جامه آزادی و رفاه را بر تن کردند باید بدانند که اشتباه می کنند. چرا که هیچ خلقی بدون رنج و بدون تحمل سختی های بسیار نتوانسته سرنوشت خویش را خود تعیین کند. راه انقلاب راهی سخت و طولانی است اما تاریخ نشان داده هیچ چاره ای جز عبور از آن وجود ندارد. به این راه باید پیوست و به پیروزی اش ایمان داشت، راهی که انقلاب شکوهمند بعدی در چشم انداز آن می باشد

 .

Keine Kommentare:

Kommentar posten