Montag, 20. Juli 2015

با یاد حمید اشرف و یارانش

در برابر تندر می ایستند ، خانه را روشن می‌کنند و می میرند
در ۸ تیرماه ۵۵، رژیم شاه با گسیل یک نیروی نظامی وسیع و استفاده از هلی‌کوپتر به خانه‌ای که اعضای مرکزی سازمان چریک های فدائی خلق ایران در آن اجلاس داشتند، یورش برد. درگیری مسلحانه ساعت‌ها ادامه یافت. تعدادی از مزدوران رژیم به قتل رسیدند. در جریان این نبرد، رفقا قهرمانه مقاومت کردند و جنگیدند و تمامی اعضای رهبری سازمان جان باختند. رفیق حمید اشرف که تا آن موقع بارها حلقه محاصره ساواک را شکسته بود و بارها پس از ضربات، با سازماندهی مجدد، به ادامه‌کاری و فعالیت سازمان یاری فراوان رسانده بود، در این ضربه جان باخت.


  یادشان جاودان و راهشان پرره رو باد

Keine Kommentare:

Kommentar posten