Sonntag, 17. Januar 2016

در تظاهرات «نه» به روحانی در پاریس شرکت کنیم

با شرکت هر چه گسترده تر در تظاهرات ایرانیان و سازمان های حقوق بشری علیه حضور «رئیس جمهور اعدام» در پاریس و با فریاد های «نه به روحانی، نه به اعدام و شکنجه» سهم خود را برای پیشبرد امر حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه ایفا نمائیم.
زمان: پنچشنبه 8 بهمن 1394
مکان: پاریس میدان دانفر روشو
Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen