Montag, 19. März 2018

نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروزاین دیار، خجسته باد

نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروزاین دیار، خجسته باد
اینک بهار تا دروازه های شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده،
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ فرا رسیدن سال نو 1397 را با ارج گذاری به مبارزات کارگران، زحمتکشان و همه آزاد زنان و مردان قهرمانی که برای رهائی از جور و ستم استبداد دینی حاکم بر ایران در تلاش اند،و با احترام به خاطرۀ جانباختگان راه آزادی،دمکراسی و عدالت اجتماعی و و با درود به زندانیان سیاسی که نهال امید را با مقاومت خود در دل ها می نشانند، شادباش می گوید و برای همگان نوروزی خوش و نوبهاری خجسته آرزو می کنیم
بهاران خجسته باد
،

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen