Mittwoch, 20. März 2019

نوروز ماندگار است، تا یک جوانه باقی‌ست
نوروز ماندگار است، تا یک جوانه باقی‌ست
باقی‌ست جمع جانان، تا این یگانه باقی‌ست
بار دگر بریدند نای و نواش اما
این ساز می‌نوازد، تا یک ترانه باقی‌ست
به یاد تمام آن هایی که بهارانه فکر کردند در زمستان های بیداد جمهوری اسلامی تا سبزه وگل از یاد نرود و جان بر سر پیمان گذاشتند
فرا رسيدن سال نو را به مردمانِ جویای شادی، آزادی و برابری و عدالت اجتماعی شادباش مى گوئيم
با عزمی راسخ تر و ایمان به آینده ای روشن تر، سال جدید را به پیشواز می رویم، هر چند که سختی های به جای مانده از رنج جانکاه سالیان گذشته زندگی را بر هموطنانمان بسیار سخت و دشوار کرده است اما شک نداریم که روزگاران سخت سپری خواهد شد با تلاش و مبارزه زنجیرهای نظامی کهنه و پوسیده را از دست و پای تمامی انسان ها باز خواهیم کرد و آینده ای روشن را در پیش رو خواهیم داشت

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

Keine Kommentare:

Kommentar posten