Montag, 14. September 2020

طناب دار جنایتکاران جان آزادیخواهی دیگری را گرفت

 

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز
این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

طناب دار جنایتکاران جان آزادیخواهی دیگری را گرفت
خبر کوتاه بود : نوید افکاری
پاک‌ کن‌ از چهره‌ اشکت‌ را، ز جا برخیز
تو در من‌ زنده‌ای‌، من‌ در تو
ما هرگز نمی‌میریم‌
من‌ و تو با هزارانِ دگر
این‌ راه‌ را دنبال‌ می‌گیریم‌
از آن‌ ماست‌ پیروزی‌
از آن‌ ماست‌ فردا
با همه‌ شادی‌ و بهروزی

دوشنبه 14 سپتامبر 2020 به یادش گردهم می آئیم
از ساعت 19.00 تا 20.30
Karlsplatz Stachus

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ