Freitag, 22. November 2013

در پاندهمین سالگرد قتل های زنجیره ای: گرامی باد یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر

در پاندهمین سالگرد قتل های زنجیره ای
  گرامی باد یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر، مختاری و پوینده

در شبیخون یکم آذر ماه 1377 رهبران حزب ملت ایران را که با پیشینه ای بیش از 50 سال مبارزه برای استقلال و آزادی و اجرای عدالت تلاش بی وقفه داشتند از ملت گرفتند، اما یاد دلاوری ها و خاطره عشق شان به ایران با نام ایران در دلهای مردم خوب میهن مان جای گرفت و در فریاد آزادیخواهی در جهان انسان ها و ملت ها نیز همواره جاوید خواهد ماند.

Keine Kommentare:

Kommentar posten