Donnerstag, 19. März 2020

سالی پر نشاط و عاری از کرونای ولایت را برای همه آرزو داریم

نیست تردید زمستان گذرد
وز پی اش پیک بهار
با هزاران گل سرخ
بی‌گمان می‌آید
سالی دیگر در گردش دیرین طبیعت و در پس مبارزه و امید و آرزوی ما انسانها برای برخورداری از یک زندگی آزاد و انسانی در حال تولد است. سالهاست ما مردم ایران با پیام درد و رنج به استقبال سال نو میرویم اما در نتیجه ایستادگی و مبارزه رو به گسترش مان،امسال شکوفاتر و آگاه تر از هر سالی قدم به سال نو میگذاریم،تا در آینده نه چندان دور طومار رژیم ولایت و جنایت را برای همیشه درهم بپیچیم
در آستانه‌ی سالی نو بار دیگر بر مبارزات خستگی ناپذیر زنان و مردان آزاده‌ای که در راه رهائی از استبداد دینی حاکم و ایجاد جامعه ای آزاد و برخوردار از رفاه اجتماعی و کرامت انسانی تلاش می کنند، ارج می گذاریم
با درود به مبارزان در بند،زندانیان سیاسی
و به یاد و خاطره‌ی شهدای راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی ادای احترام
می کنیم
سالی پر نشاط و عاری از کرونای ولایت را برای همه آرزو داریم

 

کانون همبستگی ایرانیان مونیخKeine Kommentare:

Kommentar posten