Montag, 8. Juni 2020

فرخنده باد اول ماه مه #روز_جهانی_کارگر

فرخنده باد اول ماه مه #روز_جهانی_کارگر
این روز بر تمامی کارگران و زحمتکشان خجسته باد.
پرچم سرخ را همیشه و همیشه خواهی دید
با عشق یا نفرت !
- بسته به جایگاهت در این پیکار
زیرا که پایانی نیست به جز پیروزی قاطع ما
در همه‌ی شهرها و کشورها
در هر کجا که کارگری هست
«برتولت برشت»
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ
 
 
 

Keine Kommentare:

Kommentar posten