Sonntag, 14. Juni 2020

اعتراض به کشتار پناهجویان افغان به دست جنایتکاران حاکم بر ایران

فراخوان :تظاهرات در مقابل لانه جاسوسی آخوندی در مونیخ
سه شنبه 16 یونی 2020
از ساعت 00. 15 تا 17.00
اعتراض به کشتار پناهجویان افغان به دست جنایتکاران حاکم بر ایران
همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان در ایران


Keine Kommentare:

Kommentar posten