Sonntag, 30. Dezember 2012

سال نو سال خلق ایران باد Guten Rutsch ins neues Jahr

Guten Rutsch ins neues Jahr und 
wir Wünschen euch Gesundheit und Glück
سال نو سال خلق ایران باد
سال نو سفره شان پر از نان باد
سال نو سال سرنگونی شیخ
خانه ی شیخِ دزد ویران باد
سال نو بشکفد در ایران گل
 سال پایان این زمستان باد
سال نو سال رزم و جنگیدن
 یارِ رزمنده، صدهزاران باد

شعر از هنرمند مبارز ,حسین پویا

Freitag, 21. Dezember 2012

عمرتون صد شب یلدا

عمرتون صد شب یلدا
دلتون قد یه دریا
توی این شب های سرما
یادتون همیشه با ما

Dienstag, 18. Dezember 2012

Freitag, 14. Dezember 2012

سخنان خواهر ستار بهشتی در مراسم چهلم برادرش

سخنان خواهر ستار بهشتی در مراسم چهلم برادرش

به مناسبت 21 آذر، زادروز احمد شاملو

احمد شاملو شاعر، نویسنده، ادیب و مترجم بزرگ معاصر ایرانی در 21 آذر ماه سال 1304 در تهران ه دنیا آمد. احمد شاملو در تاریخ فرهنگ و ادبیات معاصر ایران پدیده ای تاثیرگذار و ماندگار است. شعر شورانگیز شاملو چكیده تاریخ نانوشته معاصر این سرزمین است.

Montag, 10. Dezember 2012

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر 10. Dezember – Tag der Menschenrechte


10. Dezember – Tag der Menschenrechte
Am 10. Dezember begeht die internationale

Gemeinschaft jedes Jahr den Tag der Menschenrechte

in Erinnerung an jenen 10. Dezember des Jahres 1948,

als die Generalversammlung der Vereinten Nationen die

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

verabschiedete.

کانون همبستگی ایرانیان ، مونیخ: گرامیداشت روز دانشجوTag der Studenten in Iran

Tag der Studenten in IranZum Jahrestag des 6. Dezember 1953 (Studententag) erneuern wir unseren Protest gegen diejenigen, die die Freiheiten an
unseren Universitäten auf das schändlichste untergraben und rufen alle freiheitsliebenden Menschen und
Menschenrechtsorganisationen im Iran und auf der ganzen Welt auf, die folgenden Forderungen zu unterstützen und sich mit den
Kämpfen der Studenten und der Bevölkerung für Freiheit und Demokratie im Iran zu solidarisieren:
- Sofortige und bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen im Iran.
- Abzug aller Repressionsorgane des Regimes aus den Universitäten im Iran.
- Aufhebung von Bestimmungen der staatlichen Disziplinarausschüsse für den  temporären und dauerhaften Ausschluss von protestierenden Studenten aus den  Bildungseinrichtungen.
- Stopp der willkürlichen Entlassung und keine Ersetzung der unabhängigen Professoren durch unqualifizierte Außenstehende.
- Beendigung der geschlechtsspezifischen Trennung von Studenten und ein Ende der staatlichen und   ideologischen Eingriffe in den Geisteswissenschaften.
 Die starke Studentenbewegung im Iran steht fest auf der Seite des mutigen Kampfes iranischer Bevölkerung für Freiheit und Demokratie.
Auch Gewalt, Folter und Hinrichtung können die Resonanz ihrer Forderungen nach Freiheit und Gleichheit nicht zum Schweigen bringen.
Lang lebe die Erinnerungen an die Opfern der iranischen Studentenbewegung für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit!


Montag, 3. Dezember 2012

تأملی بر حقایق تاریخی در باره 16 آذر 1332تأملی بر حقایق تاریخی در باره 16 آذر 1332

جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستم

گري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بو
جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و بحق مي توان ادعا کرد که اين
جنبش در خلال سالهاي طولاني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي خلقهاي ميهنمان بوده است. اگر چه امپرياليسم و ارتجاع تلاش هاي زيادي کرده اند تا جنبش دانشجوئي کشورمان را از بستر تکامل تاريخي و اجتماعي خود جدا سازند و در راه قدرتمندان و زورگويان به بيراهه کشند، اما با قاطعيت مي توان گفت که در اين امر به هيچ روي موفق نبوده اند. جنبش دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از سير تکامل منطقي مبارزه و الزامات آن به پيکار بزرگ خود برضد استبداد و بي عدالتي ادامه داده است.
جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته و در جريان مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است. اين جنبش ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مبارزان انقلاب مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلی و نبرد جانانه و دليرانه دکتر اراني و يارانش با ديکتاتوري رضاخاني و ارتباط نزديک اين مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجويان و روشنفکران دارد.
جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. وجود اين عوامل عيني همراه با راهنمايي هاي روشنگرانه مبارزان مترقي آن دوران، موجب آن گشت تا دانشجويان ايران خيلي زود به عنوان يک نيروي آگاه و مهم وارد صحنه فعاليت اجتماعي کشور شوند.
اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالي در سال 1315 (نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در ايران) تاثير شگرفي در شکستن سکوت گورستاني آن دوران جامعه ايران بر جاي گذاشت. اين اعتصاب و اعتصابات پياپي ديگري که در سالها 1316-1315 در دانشکده فني، پزشکي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران صورت گرفت از آن جهت حائز اهميت است که در عين مبارزه براي خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي فزاينده اجتماعي و سياسي دانشجويان ايران بود.
با واژگوني رژيم استبدادي رضا شاه در شهريور 1320 و بر خورداري جامعه آنروز ايران از برخي آزاديهاي نسبي، فعاليتهاي دانشجويان در راه تشکل سازماني آغاز گشت. اين فعاليتها در اوائل سال تحصيلي 1324 - 1323 به پايه گذاري اتحاديه دانشجويان دانشکده هاي پزشکي، داروسازي، دندان سازي و اموزشگاه عالي مامايي انجاميد. در سالهاي 1325 - 1324 دانشجويان دانشکده هاي فني، علوم و کشاورزي نيز سازمانهاي خود را تشکيل دادند.

فعاليت جنبش دانشجويي ايران در اين دوران و پس از فروکش نسبي و موقت مبارزه، پس از سرکوب نهضت دموکراتيک آذربايجان، مجددا در سال 1326 اوج مي گيرد و اندک اندک گسترش مي يابد. در سال تحصيلي 1328 -1327 اولياي دانشگاه کوشيدند تا با طرح تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعاليت صنفي و سياسي محروم سازند.
مبارزه بر ضد اين تعهدنامه به تشکيل ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ منجر گشت. پس از ترور نافرجام محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران قرباني ترور و اختناق رژيم شاه شدند. اعتراض دانشجويان مقيم کوي دانشگاه تهران به شرايط زندگي خويش در آبان و آذر 1328، سرانجام در تاريخ 9 آذر 1328 به پايه گذاري ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ انجاميد.

در جريان اعتصاب 4 ماهه دانشجويان دانشکده پزشکي در سال 1329 دانشجويان بيش از پيش به ضرورت پي ريزي يک سازمان واحد و متشکل صنفي پي بردند. پس از تشکيل سازمان دانشجويي در دانشکده هاي مختلف سرانجام در 22 ارديبهشت 1329 نمايندگان منتخب سازمان ها براي تشکيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران گرد هم آمدند و در 24 ارديبهشت در گردهمایی باشکوهي در محوطه دانشگاه تهران تاسيس “سازمان دانشجويان دانشگاه تهران“ را اعلام کردند.

در دوران ملي شدن صنعت نفت نهضت ضدامپرياليستي و دموکراتيک ايران از جمله جنبش دانشجويي به اوج خود رسيد. دانشجويان ايران دوش بدوش ساير هم ميهنان خود عليه استعمار و در راه اهداف آزاديخواهانه نهضت ملي گام برداشتند و از همين رو نيز از توطئه نيروهاي ارتجاعي در امان نبودند.

کودتاي شوم 28 مرداد 1332 که از سوي سازمان اطلاعات و امنيت آمريکا (سيا) طراحي و سازماندهي و با همکاري ارتجاع داخلي به پيروزي رسيده بود از همان آغاز در پي آن بود که به آرزوي ديرينه و کينه توزانه ارتجاع در تلاشي قطعي جنبش دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند. از همين رو بلافصله پس از کودتا عده زيادي از دانشجويان دستگير و يا از دانشگاه اخراج شدند. همچنين از فعاليت قانوني و علني سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نيز جلوگيري بعمل آمد. اما عليرغم آن همه دانشجويان از همان فرداي کودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را محکوم کردند و آمادگي خود را براي پيکار برضد رژيم کودتا اعلام داشتند.

هنوز کوتاه زماني از کودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 32 نگذشته بود که مبارزات خلقهاي ايران و همگام با آنان دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد. نخستين اعتصاب هماهنگ و يکپارچه نيروهاي ملي در 16 مهر 1332 بر ضد کودتا برگزار شد. در اين تظاهرات همه نيروهاي ملي و در راس آنان حزب توده ايران، جمعيت ملي مبارزه با استعمار و جبهه ملي شرکت کردند.

حزب ما تظاهرات آنروز 16 مهر را نقطه آغاز اقدام مشترک نيروهاي ضد استعماري به هدف تحصيل استقلال ملي ارزيابي کرد. در پي اين تظاهرات در تاريخ 21 آبان 32، بدعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات وسيعي با شعارهاي ”تامين آزاديهاي دموکراتيک“، ”آزادي دکتر مصدق و ساير زندانيان سياسي“، ”طرد استعمارگران“ و ”جلوگيري از کشانده شدن ايران به دسته بندي هاي نظامي“ برگزار شد. دانشجويان با تعطيل دانشگاه و شرکت در تظاهرات 21 ابان 1332 مردم تهران عليه حکومت کودتا، همبستگي خود را با هم ميهنان خويش بثبوت رساندند.

برگزاري اين دو حرکت وسيع مردمي در 16 مهر و 21 آبان در واقع زمينه ساز حماسه 16 آذر 32 گرديد. پابپاي اقدامات خيانت آميز کودتاگران، فعاليتهاي مقاومت آميز مردم و دانشجويان نيز ادامه يافت.

در 16 آذر 1332 دانشجويان دانشگاه تهران شرکت خود را در اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيک با بريتانيا و دعوت ريچارد نيکسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا، اعلام داشتند. حکومت کودتا براي جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان خود را براي اشغال دانشگاه فرستاد. آنها براي دستگيري دو تن از دانشجويان دانشکده فني مستقيما به کلاس درس رفتند. اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشیانه با تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد.

استاد و دانشجويان به عنوان اعتراض کلاس درس را ترک گفتند و رئيس دانشکده فني پس از اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل استقلال و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشکده را اعلام داشت. موجي از خشم خروشان دانشکده فني را فراگرفت. فرياد ”دست نظاميان از دانشگاه کوتاه“، ”درود بر مصدق نخست وزير قانوني“، ”اتحاد مبارزه پيروزي“ از هر گوشه طنين افکند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه درآورد.

در اين هنگام رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و سه تن از دانشجويان دلير به نامهاي مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) به ضرب گلوله و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند. در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند.

متعاقب آن در روزهاي 17 و 18 آذر مردم تهران همراه با شرکت وسيع دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشجوي آزادي خواه اعتراض کردند. دامنه اعتراضات چنان وسيع بود که رژيم کودتا مجبور شد تا در ظاهر از عمل نظاميان خود ابراز ندامت کند. جاري شدن خون اين سه مبارز راه آزادي، با داشتن ديدگاه هاي متفاوت فکري در نبردگاه دانشگاه تهران هنوز هم پس از گذشت 54 سال الهام بخش دانشجويان ايران است.

بدينسان 16 آذر بعنوان مظهر پيکار متحد دانشجويان ميهن دوست و آزادي خواه کشور بر ضد امپرياليسم و ارتجاع در تاريخ درخشان جنبش دانشجويي ايران به ثبت رسيد. دانشجويان ايران 16 آذر را روز دانشجويان ايران اعلام داشتند و از آن پس همه ساله با تجليل از خاطره شهيدان جنبش دانشجويي عزم راسخ خود را در راه نيل به شعار“ اتحاد، مبارزه، پيروزي“ اعلام مي نمايند

امروز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ تصاویر بزرگ نسرین ستوده و جعفر پناهی در پارلمان اروپا در بروکسل آویخته شد

Nasrin Sotoudeh und Jafar Panahi - die Gewinner des Sacharow-Preises 2012
Zwei iranische Aktivisten, die Anwältin Nasrin Sotoudeh und der Filmemacher Jafar Panahi, haben gemeinsam den diesjährigen Sacharow Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments gewonnen. Sie wurden von Präsident Martin Schulz sowie den Fraktionsvorsitzenden am Freitagmorgen ausgewählt.
امروز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ تصاویر بزرگ نسرین ستوده و جعفر پناهی در پارلمان اروپا در بروکسل آویخته شد
Große Bilder und Jafar Panahi, Nasrin Sotoudeh wurde das Parlament in Brüssel Europa hing

Donnerstag, 29. November 2012

پرچم سفارت جمهوری اسلامی در برلین پایین کشیده و آتش زده شد

این پرچم، علامت و نشانه اعدام، کشتار، شکنجه، اعتیاد، بیکاری، زندان، فحشا، دزدی و جنایت است. باید این پرچمِ عنکبوت نشان را در همه جا پائین آورد و آتش زد!


پرچم سفارت جمهوری اسلامی در برلین پایین کشیده و آتش زده شد
 بنا به گزارش روزنامه آلمانی زبان تاگس اشپیگل امروز ساعت سه بعد ظهر روز چهار شنبه به سفارت جمهوری اسلامی واقع در برلین حمله شد و پناهجویان مخالف حکومت اسلامی توانستند وارد حیات سفارت بشوند و به دیوار های سفارتخانه رنگ پاشیدند و از همه مهمتر اینکه پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. «به گزارش وبسایت "تاگس اشپیگل"، حدود ساعت سه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی امروز عده ای از "پناهجویان"با حمله به سفارت ایران در خیابان "پودبیلسکی" واقع در بخش "داهلم"، پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیده و به دیوارهای سفارت رنگ پاشیدند. سخنگوی پلیس این حمله را تأیید کرده است. طبق این گزارش، در سفارت ایران کسی برای اعلام موضع در دسترس نبوده است. حمله کنندگان، اقدام خود را اقدامی سیاسی و اعتراضی اعلام کردند. آنها طی فراخوانی اینترنتی خواستار حمایت برای اشغال سفارت شده و همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده بودند». خبر رسیده است که پلیس دیر به محل حادثه رسید و کسی دستگیر نشده است. پناهندگان بدینوسیله خواستند که این اقدامشان به عنوان اعتراض سیاسی شناخته شود.حتا از ماموران سفارتخانه کسی حاضر به پاسخگویی و یا شرکت در یک مصاحبه نشده است. این یک اقدام اعتراضی از سوی پناهجویان مخالف رژیم اسلامی شناخته میشود و این افراد خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده اند.
منبع: ایران گلوبال بخش: اخبار کوتاه
تنظیم و تفسیر خبر از: داریوش حاجبیدر سوگ مادر توماج

یاد و خاطره توماچ قهرمان و مادر داغدیده‌اش گرامی و خصم‌شان نابود باد ‏· 

Freitag, 23. November 2012

روز ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان گرامی باد»Stoppt die Gewalt gegen Frauen«,


»Stoppt die Gewalt gegen Frauen«,

Am 25. November wird der "Internationale Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen" begangen.

Die drei Schwestern Patria (* 27. Februar 1924), Minerva (* 12. März 1926) und Maria Teresia (* 15. Oktober 1935) Mirabal waren dominikanische Regimegegnerinnen, die am 25. November 1960 Opfer eines Mordanschlags des diktatorischen Regimes von Rafael Trujillo wurden. Die „Hermanas Mirabal“ (Schwestern Mirabal) gelten in der Dominikanischen Republik als Symbol für den Widerstand gegen die Diktatur.

روز ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان

در روز 25 نوامبر1960 سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. "جرم" این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود. ۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۱، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. در راستای همین تصمیم ، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ را به تصویب رساند که عنوان آن بود: " زنان، صلح و امنیت". محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده شوند.

سالروز درگذشت شادروان غلامحسين ساعدي


زنده یاد غلام حسین ساعدی: پناهنده 

سياسي كيست؟

پناهنده سياسي كسي است كه چهره به چهره روبه ‌رو، در برابر حكومت مسلّط ايستاده بود، و اگر بيرون آمده،‌از ترس جان نبوده است.
‌او با همان فكر مبارزه و با سلاح انديشه خويش ترك خاك و ديار كرده است.
در اين ميان هستند بسياري از نويسندگان، شاعران، نقاشان،‌مجسمه ‌سازان، كه سلاح آنها همان كارشان است و در جرگه رزمندگان ديگر قرار مي‌گيرند.
پناهنده سياسي نيّتش اين است كه با جلّادان حاكم بر وطنش تا نفس آخر بجنگد و حاضر نيست از پا بيفتد.
به لقمه ‌ناني بسنده مي‌كند، ناله سرنمي ‌دهد و شكوه نمي ‌كند.
مدام در تلاش است كه ديوار جهنم آخوندها را بشكند و به خانه برگردد. خانه ‌او وطن اوست. 
براي تميز كردن خانه قدرت روحي كافي دارد و وقتي آشغالها جمع شدند، حاضر است سرتاسر وطن را با مژّه‌هاي خود پاك كند.
از جان گذشته است ‌و مطلقاً‌ نمي‌ترسد. 
پناهنده سياسي نارنجكي است كه به ‌موقع مي‌خواهد ضامن را بكشد و كوهي را از جا بركند با دست بريده براي هر كار يدي حاضر است، با پاي بريده مدام مي ‌دود و با چشمان كم ‌سو همه ‌جا را مي‌بيند.‌
روحيه پناهنده سياسي عضلاني است، انگار كه از سرب ريخته شده.
واهمه ‌يي از مرگ ندارد، ‌و زماني كه خود را در صف پناهنده‌هاي قلّابي مي‌بيند، خشم جان او را به لب مي‌رساند، چون مي‌بيند ستون فقرات بشردوستي ساخته و پرداخته حكومتها فرقي بين او و دلالان اسلحه نمي‌گذارد. اولي مدام با دو گذرنامه در رفت و آمد است.. ولي او اگر پا به وطن بگذارد،‌ جمهوري اسلامي امكان نفس كشيدن نيز برايش نخواهد گذاشت و پاي ديوار خواهدش كاشت و سوراخ سوارخش خواهد كرد.
دراين‌جاست كه قوانين به يك‌باره بي‌اعتبار مي‌شوند. دراين جاست كه بايد تأملي مثلاً‌در «قرارداد1951» كرد، يا در قوانين و مقرّرات ديگر
سوءتفاهم نشود، منظور اين نيست كه كشورهاي پناه‌دهنده سختگيري بكنند. اصلاً حتّي تلاش فراواني بايد كرد كه به آواره‌هاي دور افتاده بيش از پيش توجّه شود،‌اين تلاش امر بسيار لازمي است. غرض اين است كه فرق «پناهنده‌سياسي» قلّابي با «پناهنده‌سياسي واقعي» روشن شود. اين دو از يك جنس و از يك قماش نيستند.
پناهنده سياسي قلّابي جانوري است همه چيز خوار، ولي پناهنده سياسي واقعي انساني است مرگ بركف،‌كه بي‌هيچ چشم‌داشتي مي‌خواهد كمر رژيم جمهوري اسلامي را بشكند، خشت روي خشت بگذارد و خانه تازه و وطن تازه‌يي بسازد.

ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است

Donnerstag, 22. November 2012

در شهر ما سزای پریدن، تفنگ نیست

بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست
سوگند می برم به مرام پرندگان،
 در شهر ما سزای پریدن، تفنگ نیست

ستار بهشتی زیر شکنجه ماموران درگذشت

ستار بهشتی زیر شکنجه ماموران درگذشت
 صبح امروز ماموران پلیس امنیت به خانواده ی ستار بهشتی، که روز هفتم آبان ماه بازداشت شده بود، اطلاع دادند که این جوان ۳۵ ساله جان خود را از دست داده و آنها باید روز آینده برای دریافت پیکرش مراجعه کنند.

Iranischer Blogger stirbt im Gefängnis

Sattar Beheshti hat mit seinem Blog für die Meinungsfreiheit im Iran gekämpft. Jetzt ist er tot, gestorben in Haft. Er soll krank gewesen sein. Spekuliert wird, dass er durch Folter gestorben ist

Donnerstag, 15. November 2012

گرامی باد 16 آذر

اتحاد مبارزه پیروزی
گرامی باد 16 آذر
 روز دانشجو ، روز مبارزه در برابر استبداد
 پنجشنبه 6 دسامبر 2012
از ساعت 19.00 تا 20.00
 Odeonsplatz , München (ادئون پلاتز ، مونیخ)
کانون همبستگی ایرانیان ، مونیخ

Dienstag, 30. Oktober 2012

München:Solidarität mit Nasrin Sotoudehمونیخ :همبستگی با نسرین ستوده

Nach einer 11-Tägigen Hungerstreik ist Nasrin Sotoudeh in Lebensgefahr!


Iranischer Solidaritätsverein,München betrachtet Nasrin Sotoudeh als eine gewaltlose politische Gefangene, die nur aufgrund ihrer Arbeit als Anwältin festgehalten wird, und fordert ihre sofortige und bedingungslose Freilassung.

Freitag, 12. Oktober 2012

به ياد مرضيه، هزاردستان عشق و هنر ايران،

به ياد مرضيه، هزاردستان عشق و هنر ايران،
 بارون ميباره - از ميان گلها

روز جهانی علیه مجازات اعدام Zehnte Oktober Welttag gegen die Todesstrafe

 

10. OKTOBER - INTERNATIONALER TAG GEGEN DIE TODESSTRAFE 


"Todesstrafe ist unmenschlich und grausam"
iranischer Solidaritätsverein, München lädt alle Verteidiger der Menschenrechte ein, um anlässlich dieses Internationalen Tages gemeinsam gegen die Todesstrafe in Iran und auf der ganzen Welt zu
protestieren.


Mittwoch, 26. September 2012

هم اکنبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام

دهم اکنبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام

فراخوان

احکام اعدام را فورا متوقف کنید

زمان : سه شنبه 09.اکتبر.2012


ساعت : 19 تا 20

مونبخ ، Karlsplatz Stachus 
 
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ / آلمان


Zehnte Oktober Welttag gegen die Todesstrafe

Kundgebung

Sofortige Aufhebung aller Todesurteile

Datum: Dienstag 09.10.2012

Zeit: 19:00 bis 20:00 Uhr

Ort: karlsplatz stachus , München

iranischer SolidaritätsvereinMontag, 17. September 2012

یاد یاران :یادواره قتل عام زندانیان سیاسی( آلمان/مونیخ

 Der24. Jahrestag des Gefängnismassakers im Iran

Der Iranische Solidaritätsverein möchte, dass die Verantwortlichen, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Iran (Massaker an politischen Gefangenen)vor ein internationales Gericht gestellt werden.

Dienstag, 11. September 2012

danken
Sehr geehrte Damen und Herren,

Iranischer Solidaritätsverein in München bedankt sich mit den iranischen Einwohner in München bei Kanada für das Abbrechen des politischen und diplomatischen Kontakts mit der terroristischen islamischen Regierung der Iran. Dies ist die Beste Lösung und die beste Hilfe für die iranische Bevölkerung und Opposition und wir bitten die restlichen westlichen Länder auch diesen Weg mit der islamischen Regierung einzugehen.


Mit Freundlichen Grüßen

Iranischer Solidaritätsverein

http://iranischesolidaritaet.blogspot.de/کانون همبستگی ایرانیان ، مونیخ / آلمان به عنوان بخشی ازجامعه  ایرانیان مقیم مونیخ از دولت کانادا بخاطر قطع رابطه دیپلماتیک با رژيم تهران و ا خراج کليه ديپلومات تروریست های رژيم ايران از اتاوا قدردانی می کند. این بهترین راه حل و کمک به مردم و مقاومت ایران می‌باشد و از ساير     کشورها نیز می خواهیم همانندابتکار کشور کانادا عمل کنند

با گرمترین درودها
کانون همبستگی ایرانیان ، مونیخ آلمان

Mittwoch, 5. September 2012

یادواره قتل عام زندانیان سیاسی / Gedenkveranstaltung


فراخوان

یادواره قتل عام زندانیان سیاسی

نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم

در بیست و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی یاد آزاد زنان و مردانی که در زندان های جمهوری اسلامی به جوخه هایمرگ سپرده شدند را گرامی می داریم

زمان : شنبه 2012.9.15

ساعت : 19 تا 20

Neuhauserstr. 8,,

(Fußgängerzone) , München 

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ / آلمان


Gedenkveranstaltung
Samstag, 15.09.2012,
19:00 bis 20:00 Uhr
Neuhauserstr. 8,,
(Fußgängerzone) , München
Iranischer Solidaritätsverein

Montag, 13. August 2012

همدردی با زلزله زدگان در آذربایجان

ای غرقه در هزار غم بی‌دوا وطن
ای طعمه گرگ اجل مبتلا وطن
قربانیان تو همه گلگون قبا وطن

عزیز وطن غریب وطن بی‌نوا وطن
بی‌کس وطن غریب وطن بی‌نوا وطن
کانون همبستگی ایرانیان ، مونیخ با قلبی آکنده از غم و اندوه ، همدردی خود را با بازماندگان این فاجعه اعلام می دارد

Montag, 23. Juli 2012

همبستگی با پناهندگان ایرانی در اعتصاب رگنسبورگ ، آلمانIranischer Solidaritätsverein erklärt hiermit die Unterstützung der streikenden Flüchtlingen in Regensburg beim verlangen von Menschlichkeit und Gerechtigkeit.
Solidarität mit den iranischen streikenden Flüchtlingen in Regensburg

Warum streiken wir?
Der Mensch strebt stets nach Freiheit und Gleichheit. Diese Begriffe müssen zwar unter sich ändernden Bedingungen neu definiert werden, ihre Bedeutung bleibt jedoch im Kern jedem interpretatorischen Zugriff verwehrt. Dieser unantastbare Wesensgehalt als Grundlage humanen Zusammenlebens sind die gleichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen und die Anerkennung seiner angeborenen Würde.
Es gibt heute auf der Welt Orte, in denen die Machthaber in Politik und Wirtschaft unter Missachtung der essentiellen Rechte und Bedürfnisse der Bevölkerung und zur Erreichung von wirtschaftlichen, politischen sowie militärischen Interessen Zustände geschaffen haben, die extrem ungleich, unmenschlich und ungerecht sind. Es gibt jedoch auch immer wieder Menschen, die sich der herrschenden Elite widersetzen und für eine Verbesserung der Lebenszustände eintreten. Die Machthaber in nicht demokratisch regierten Ländern wiederum bedienen sich der Religion und diversen Ideologien, um die Opposition zu unterdrücken, wie im Iran und Syrien beobachtet werden kann. Sie greifen zu den repressivsten Maßnahmen, wie Hinrichtung, Folter, Steinigung und langjährigen Haftstrafen. In solchen Regimen und bei sich verschlechternden Bedingungen für den Freiheitskampf, bleibt Oppositionellen die verfolgt werden oftmals keine andere Wahl, als ihr Land zu verlassen. Mit dem Wunsch nach einer freien Heimat im Gepäck suchen sie in anderen Teilen der Welt Zuflucht, in denen ihr Leben nicht gefährdet ist.
Nun haben sich heute Flüchtlinge aus dem Iran, die vor Monaten ihre Heimat mit dem Wunsch nach Freiheit und Gleichheit verlassen haben um in Deutschland Zuflucht zu suchen, auf den Straßen von Regensburg versammelt, um gegen die ungerechten und unmenschlichen Bedingungen und Gesetzesregelungen zu protestieren, die in den langwierigen und zum Teil langjährigen Asylverfahren vorherrschen. Die Flüchtlinge möchten damit gegenüber der deutschen Bevölkerung zum Ausdruck bringen, dass sie sich stets für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit eingesetzt haben. Sie verstehen sich dabei als ein kleiner Teil einer sich deutschlandweit entwickelnden Kampfes, der sich für die Anerkennung der Rechte des Flüchtlinge und der Geltung der Menschenrechte für alle Bevölkerungsteile einsetzt.
Wir setzen uns insbesondere für die folgenden Gesetzesänderungen ein:
1. Abschaffung der Residenzpflicht, welche den Flüchtlingen verbietet, seinen von den Behörden ausgesuchten Aufenthaltsort zu verlassen.
2. Abschaffung der Lagerpflicht, welche dem Flüchtling verbietet, seinen Aufenthaltsort selbst auszuwählen.
3. Abschaffung des Arbeitsverbots, welche dem Flüchtling verbietet, sich eine Arbeit zu suchen und sich vom Staat finanziell unabhängig zu machen.
4. Abschaffung der Zuteilung von Essenspaketen, welche dem Flüchtling verbieten, seine Nahrung selbst auszuwählen.
5. Die Gewährung von staatlichen deutschen Sprachkursen, damit sich Flüchtlinge integrieren können.
6. Die Beschleunigung des Asylverfahrens, die heute einen langwierigen Prozess darstellen, und für den Flüchtling über Monate oder sogar Jahre hinweg ein Zustand der Unwissenheit und Unsicherheit bedeuten und ihn dadurch erheblich psychisch belasten.
Es gibt daneben auch zahlreiche weitere Regelungen, die dazu beitragen, das Leben im Asylverfahrensprozess unmenschlich und ungerecht zu gestalten.
Wir sind Menschen, und da wir unser Menschsein nicht ändern können, wollen wir die unmenschlichen Zustände ändern.
-----------------------
Iranischer Solidaritätsverein erklärt hiermit die Unterstützung der streikenden Flüchtlingen in Regensburg beim verlangen von Menschlichkeit und Gerechtigkeit.


Iranischer Solidaritätsverein
hambastegi.hambastegi@yahoo.de
http://iranischesolidaritaet.blogspot.de/پناهندگی یک حق است نه یک امتیاز
همبستگی با پناهندگان ایرانی در اعتصاب رگنسبورگ ، آلمان

زمان
شنبه 28 یولی 2012
20.00 از ساعت19.00تا
مکان
Neuhauserstr. 8,,
(Fußgängerzone) , München

کانون همبستگی ایرانیان / مونیخ


solidarität mit den iranischen streikenden Flüchtlingen in RegensburgWann: Samstag 28.Juli .2012,
19:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Neuhauserstr. 8,,
(Fußgängerzone) , MünchenIranischer Solidaritätsverein
hambastegi.hambastegi@yahoo.de