Sonntag, 28. März 2021

یاران


 یاران

شاعر : #ایرج_فاطمی
آهنگساز و تنظیم کننده: #محمد_شمس
خواننده : #پرویز_دارا
ویدیو : #هیراد_عابدی

YARAN

نوروز ماندگار است، تا یک جوانه باقی‌ست


نوروز ماندگار است، تا یک جوانه باقی
این ساز می‌نوازد، تا یک ترانه باقی‌ست

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ ،فرارسیدن سال نو را به تمام ایرانیان آزاده و شریف ، به کانون های شورشی قهرمان که خواب از چشمان دیکتاتور ربوده اند و به زندانیان سیاسی در بند در جای جای میهن اسیر شادباش گفته و بهاری را آرزو می کنیم که عزیزانمان بر سر سفره هایمان حاضر باشند و جای شهدایمان را سبز کنند.
شهدائی که با جان و خونشان ایرانمان را محافظت کردند و ما را وارث آن قرار دادند .
باشد که دلهایمان را آکندۀ یادشان کنیم و قدمهایمان را استوار در راهشان،

راستی كدام كهنگی در برابر نویی و تازگی دوام آورده است؟ و كدام دیكتاتوری با هر میزان توحش و بربریت در برابر نوروز آزادی فرو نریخته است؟ در برابر ملتی كه تغییر و رهایی می‌خواهد، این نظام پوسیده و مرتجع، جایی ندارد. پس به تغییر حتمی فصل، به رویش جوانه‌ها و پایان دوران ستم و سركوب یقین كنیم.

چهل و سه سال است كه آخوندها با شكنجه و كشتار، نوروز حقیقی مردم ما را به گروگان گرفته‌اند. با این حال، در برابر شور و عطش ملت ایران برای كسب آزادی، شكست خورده‌اند. همین نیروی عظیم است كه رژیم حاكم را بی‌ثبات كرده و همین نیروست كه آن‌ را سرنگون خواهد كرد.

بله ارتش بهار، یعنی این نسل بی‌شمار، بی‌تاب آزادی است و برای آن به پا خاسته است.
شورشگران پیروزی می سازند

بهاران خجسته باد


Mittwoch, 17. März 2021

آتش چهارشنبه سوری علیه ضحاک زمانه ,مونیخ / آلمان

آتش چهارشنبه سوری علیه ضحاک زمانه 
 آتش شعله بر کش، شعله دم فرو مکش،
 آنچنان بسوز که بر پا کنی بس روشنی در دل ما روشنی های آن سان 
سه شنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۱ مونیخ / آلمان
 
کانون همبستگی آیرامیان مونیخ
 
 
 
 

Freitag, 12. März 2021

#8.März 2021 Internationaler Frauentag: München
Es lebe der 8. März - Der internationale Frauentag !!

Unterstützt den Kampf iranischer Frauen für

Freiheit und Gleichheit der Geschlechter

Wieder einmal ist internationaler Frauentag und an solchen Tagen sollte man besonders auf die Situationen von Frauen in aller Welt schauen, die von Rechten ausgeschlossen, unterdrückt und mißhandelt werden.

Es gibt leider immer noch viel Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern, aber in keinem anderen Land werden sie so deutlich, wie im Iran. Doch je ungerechter ein System ist, desto starker ist auch der Widerstand der Betroffenen.


In den letzten Zweiundvierzig Jahre Jahren standen iranische Frauen immer an der Spitze des Kampfes für Freiheit und Gleichheit und gegen jede Form der Diskriminierung im Iran. Geschlechtsspezifische Diskriminierung ist eine Form der Unterdrückung - wie die nach Klasse, Ethnie, Religion, politischer Einstellung oder sexueller Orientierung.


Iranische Frauen fordern seit Jahrzehnten die Freiheit und Gleichheit der Geschlechter und organisierten verschiedenste Kampagnen für dieses Ziel. Konfrontiert waren sie in diesem Kampf mit Beleidigungen, Drohungen, Bespitzelung, Verhaftungen,und Folter. Viele dieser aktiven Frauen sind derzeit im Gefängnis.


Derzeit werden die Iraner in ihrem Kampf für Demokratie wieder verstärkt durch brutale staatliche Gewalt unterdrückt. Besonders aktiv und mutig engagierten und engagieren sich noch immer Frauen in Demonstrationen und vielen anderen Formen demokratischer Opposition. Physische und psychische Gewalt - durch Verhaftung, Folter, Schauprozesse mit langen Haftstrafen und sogar Todesurteilen - wird gegen die Aktivisten im Iran systematisch und brutal eingesetzt.

In diesen kritischen Zeiten brauchen die iranischen Frauen dringend die Solidarität globaler und transnationaler Feministinnen und Frauenrechtlerinnen. Und dies nicht nur auf die Kämpfe der Frauen beschränkt, sondern auch zur Unterstützung der immer breiteren Bewegung für die Demokratie im Iran.

Die Frauenbewegung im Iran steht seit langer Zeit in Kontakt sowohl mit der iranischen Demokratiebewegung im Iran wie auch der internationalen Menschenrechtsbewegung.

Iranischer Solidaritätsverein München - fordern ein Ende der Gewalt und Repression sowie die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen im Iran. Wir rufen alle Frauen, Frauenorganisationen, Netzwerke und Feministinnen in der ganzen Welt auf, ihre Solidarität mit der Bewegung der iranischen Frauen- und Bürgerrechtsbewegung zeigen.

Es lebe die Frauenbewegung, die Freiheit und Gleichheit anstrebt.

Für die Solidarität der Frauenbewegung mit den anderen sozialen Bewegungen der Gesellschaft.


Iranischer Solidaritätsverein München

8März 2021

Mittwoch, 3. März 2021

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

 

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن
زنان در ایران نیروی محرکه تغییر هستند
دوشنبه ، ۸ مارس۲۰۲۱ مونیخ / آلمان
راهپیمایی: ساعت ۱۷.30 بعد از ظهر ،Lunbach Platz
گردهمایی: ساعت ۱۸.۳۰ عصر ، 
Georg-Freundorfer-Platz
 
Die protestierenden und kämpfenden Frauen im Iran sind die treibende Kraft für einen Wandel
Münchener Aktionsbündnis 8.März
Internationaler Frauen*Kampftag
Montag, 8.März 2021
Demo: um 17.30 ,Lenbachplatz
Kundgebung :um 18. 30 ,Georg-Freundorfer-Platz
Büendnis 8.März München
Iranischer Solidaritätsverein München
 

سراوان تنها نیست ، ما همه با هم هستیم ، ملت بی شکستیم

#سراوان_تنها_نیست

 #سراوان_تنها_نیست
سراوان شعله ای از خشم فروخفته تمامی ایران ، خشمی که زبانه می کشد دوباره چون خشم قیام آبان
در اعتراض به کشتار سوختبران محروم بلوچ توسط سپاه پاسداران و در همصدائی با قیام دلیرانه مردم سراوان 

شنبه ۲۷.۲.۲۰۲۱

 زمان ۱۴.۳۰ تا ۱۶.۳۰

Max-Joseph-Platz