Freitag, 25. September 2020

(آلمان / مونیخ )اجتماع ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در گرامیداشت یاد ...

طناب دار جنایتکاران جان آزادیخواهی دیگری را گرفت

طناب دار جنایتکاران جان آزادیخواهی دیگری را گرفت

نوید افکاری فرزند خلق ، گل عصیانی زندانهای شیخ سحرگاه، شنبه22 شهریور ماه 1399
در زندان شیراز به حکم جنایتکاران ولی فقیه به دار آويخته شد.
این جنایت دهشتناک در شرایطی انجام گرفته است که تلاش های بین المللی گسترده ای برای جلوگیری از این اعدام انجام گرفته بود.
این جنایت فاشیسم دینی حاکم بر ایران با این هدف صورت می گیرد که مردم و جوانان شورشی را از ادامه راه خود برای سرنگونی خلیفه ارتجاع بازدارند.
مردم و جوانان شورشی که از جنایات کهریزک نهراسیدند؛ از به گلوله بسته شدن در خیابان ها نترسیدند؛ از شکنجه های قرون وسطائی و تجاوزات جنسی هراسی به خود راه ندادند، در برابر اعدام عزیزانشان نیز ترسی به خود راه نخواهند داد. آن ها این غم سنگین بر دل هایشان را به خشم و نفرت و انرژی بی پایان برای ادامه راه خود، راه در هم شکستن استبداد ولایتی با تمام قدرت به کار خواهند گرفت.
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ این جنایت ددمنشانه جنایتکاران رژیم پلید آخوندی در اعدام نوید افکاری را بشدت محکوم کرده و خود را در غم خانواده هایشان شریک می داند.
ما از همه مردم آزاده و جوانان شورشی و شجاع می خواهیم در این شرایط حساس، خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی را تنها نگذارند و اجازه ندهند آن ها در غم و اندوه سنگین خود تنها بمانند و مورد تهدیدات بیشرمانه مقامات امنیتی قرار گیرند
ما از تمامی سازمان ها و نهادهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر می خواهیم به این جنایت ضدبشری اعتراض کرده و از هر طریق ممکن فشارهای بین المللی بر دیکتاتوری آخوندی را افزایش دهند تا مانع اعدام دیگر زندانیان سیاسی شوند

مرگ بر اصل ولایت فقیه
زنده باد کانون های شورشی، کلید سرنگونی
از آن‌ ماست‌ پیروزی‌
از آن‌ ماست‌ فردا
با همه‌ شادی‌ و بهروزی

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

Montag, 14. September 2020

طناب دار جنایتکاران جان آزادیخواهی دیگری را گرفت

 

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز
این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

طناب دار جنایتکاران جان آزادیخواهی دیگری را گرفت
خبر کوتاه بود : نوید افکاری
پاک‌ کن‌ از چهره‌ اشکت‌ را، ز جا برخیز
تو در من‌ زنده‌ای‌، من‌ در تو
ما هرگز نمی‌میریم‌
من‌ و تو با هزارانِ دگر
این‌ راه‌ را دنبال‌ می‌گیریم‌
از آن‌ ماست‌ پیروزی‌
از آن‌ ماست‌ فردا
با همه‌ شادی‌ و بهروزی

دوشنبه 14 سپتامبر 2020 به یادش گردهم می آئیم
از ساعت 19.00 تا 20.30
Karlsplatz Stachus

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ