Sonntag, 24. Juni 2012

یست ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران/ کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

یست ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران/ کانون همبستگی ایرانیان مونیخ 

برای آزادی زندانیان سیاسی بکوشیم و هر کدام از ما صدای یک زندانی باشیم
زندانیان سیاسی به همه ما با هر گونه تعلقات سیاسی و سازمانی و حزبی مربوط هستند و این امر وظیفه تک تک ماست که برای آزادی آنها تلاش نماییم

با آرزوی اینکه حتی یک زندانی سیاسی در دنیا وجود نداشته باشد

<

Sonntag, 10. Juni 2012

به مناسبت فرا رسیدن بیست و دوم خرداد ماه و سر آغاز جنبش نوین مبارزات مردم ایرانبه مناسبت فرا رسیدن بیست و دوم خرداد ماه و سر آغاز جنبش نوین مبارزات  مردم ایران

برپا خيز از جا كن بناي بيت رهبرMittwoch, 6. Juni 2012

سالمرگ خمینی دجال و شعارنویسی روی دیوار کنسولگری رژیم

در بیست و سومین فرخنده سالمرگ ابلیس روسیاه تاریخ بشریت ، خمینی دجال و در اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و به یاد جاودان خفتگان راه آزادی و کوه مردان و شیر زنان دربند دیوار سرکنسولگری جمهوری اسلامی در مونیخ شعارنویسی شد
مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی