Dienstag, 11. September 2018

خزر، اثری از : استاد محمد شمس

خزر، اثری از : استاد محمد شمس
شاعر: ایراندوست
آهنگساز و تنظیم کننده: استاد محمدشمس
صدا : مسعود درویش
اجرای موسیقی : نوازندگان ارکستر اپرای پاریس به سرپرستی کریستف گیوم
میکس :ارشیا


در همبستگی با داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد .

در همبستگی با داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد .
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
در ،سی أمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، یاد آزاد زنان و
مردانی که در زندان های جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ
سپرده شدند را گرامی می داریم
زمان : پنجشنبه 2018.9.13
ساعت : 18.30 تا 20.30
Karlsplatz Stachusمکان:
  کانون همبستگی ایرانیان مونیخ / آلمان

ستاره ها رو از شب نترسون

🔴 فرزند كردستان، عقاب كوهستان بودید اما راهتان ادامه دارد.😔
اين خونها بى پاسخ نخواهد ماند...