Sonntag, 20. Dezember 2015

شب یلدا

عمرتون ۱۰۰ شب یلدا/دلتون قد یه دریا /توی این شب های سرما/یادتون همیشه با ما

Donnerstag, 10. Dezember 2015

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد
نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم کنید
از مبارزات مردم و مقاوت ایران علیه بنیادگرائی و تروریسم حمایت کنید


شانزده آذر: روز مقاومت دانشجویی در برابر استعمار و استبداد

شانزده آذر: روز مقاومت دانشجویی در برابر استعمار و استبداد
در شصت ودومین سالگرد 16 آذر ، یاد وخاطره همه دانشجویان انقلابی که
درسنگر مبارزه بخاطر آزادی ، آگاهی و سوسیالیسم جان فدا کردند را گرامی می داریم
برافراشته باد پرچم اتحاد مبارزه پیروزی