Dienstag, 16. Februar 2021

از بهمن تا آبان مرگ بر ظالمان

نمرده یاد بهمن ماه ... همون خلقیم / همون میهن ... برای سرنگون کردن هنوزم بهمنه بهمن
 .بهمن تا سرنگونی تمامیت رژیم پلید آخوندی ادامه دارد. اکسیون ایزانیان آزاذه حامیان_مقاومت_ایران در مونیخ به مناسبت ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و حمایت از کانون های شورشی 
 
جامعه ایرانیان مونیخ

بمناسبت 22 بهمن سالگرد انقلاب ضد سلطنتی و در حمایت از کانونهای شورشی

 

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت
بدینوسیله باطلاع میرسانیم که بمناسبت 22 بهمن سالگرد انقلاب ضد سلطنتی و در حمایت از کانونهای شورشی روز شنبه 13 فوریه در شهر مونیخ آکسیون برگزار میشود. درخواست شرکت و حضور فعال در ان را داربم.
زمان: شنبه ۱۳فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۲.۳۰ تا ۴.۳۰ بعدازظهر
مکان: Odeonsplatz
باتشکر
جامعه ایرانیان مونیخ 
 کانون دفاع از زندانیان سیاسی (نورنبرگ)
 
 

پیام کانون همبستگی ایرانیان مونیخ به مناسبت پنجاهمین سالگرد بنیانگزاری سازمان چریک های فدائی خلق ایران

 

پیام کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

 
به مناسبت پنجاهمین سالگرد بنیانگزاری سازمان چریک های فدائی خلق ایران

فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد بنيان گذاری سازمان چریک های فدائی خلق ایران را به یکایک شما رفقا شادباش می گوییم.
در سال‌گشت 19 بهمن رستاخیز سیاهکل یاد رنج و رزم صدها و هزاران فد
ایی خلق در دوران طولانی حیات سازمان را ارج می نهیم و به همه رفقائی که در سالیان دراز با مایه گذاشتن از جان و جوانی خود در این راه پرفراز و نشیب طی طریق کرده اند، احترام می گذاریم و در برابر آنان سر تعظیم فرو می آوریم.
اين روز تاريخى و گرامى را به همه رفقا و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی کشورمان شادباش مى‌گوئیم و براى رهروان اين راه، مبارزه‌اى پيگير بخاطر تحقق دموکراسى و سوسیالیزم را آرزو مندیم.
پرچم برافراشته در جنگل‌هاى سياهکل، قبل از همه پرچم مبارزه و پايدارى در مبارزه است. بر اين پرچم، نام چند هزار فدايى خلق نقش بسته است که هر يک از آنان نشانه‌اى از محک‌زنى بازيافته‌هاى فکرى فداييان خلق براى گشوده‌شدن راه خوشبختى مردم هستند. پس سخن را اکنون نيز با ياد همه فداييان جان‌باخته آغاز بايد کرد. با نام جان‌باختگان: صفايى فراهانى و غفور حسن‌پور و سيزده يار دلير آنان در سال ١٣٤٩؛ با نام ده‌ها فدايى شهید: همچون امير پرويز پويان و بهروز دهقانى در آغاز سال ١٣٥٠ و احمدزاده و مفتاحى در پايان همان‌ سال؛ با نام ققنوس‌هاى پرآوازه: صفارى آشتيانی‌ها و زيبرم‌ها در سال ١٣٥١؛ با نام حماسه‌آفرينان شکنجه‌گاههاى ساواک: جمشيدى رودبارى و ابراهيم خليق‌ها در سال ١٣٥٢؛ با نام شيرزنان فدايى: مرضيه احمدى اسکوئى و شيرين فضيلت‌کلام‌ها در سال ١٣٥٣؛ با نام انديشمندان جان‌باخته بيژن جزنى و ضياء‌ظريفی‌ها در سال ١٣٥٤؛ با نام سمبل فدايى خلق – حميد اشرف – و بهروز ارمغانی‌ها در سال ١٣٥٥؛ با نام فداييان سخت‌ترين دوره حياتمان: حسن فرجودى و اعظم معماران‌ها در سال ١٣٥٦؛ با نام پيشاهنگان قيام بهمن ماه: قاسم سيادتى و ملکوتيان‌ها و صدها فدائی شهید تا به امروز
آرى! اين راه طولانى که با پايمردى و پايدارى اينهمه جان شيفته طى شده است، ما را فرا مى‌خواند تا ياد بداريم ياد اين ياران و رفقا را و در پنجاهمین سالگرد اين راه سترگ، بارديگر با همه گشايندگان و هموارکنندگان این راه ، تجدید پیمان کنیم،که در آغاز سالی دیگر از حیات سیاسی سازمان، در هر کجا که هستیم کوشنده پیگیر تحقق این آرمان علیه استبداد دینی حاکم بر ایران تا سرنگونی باشیم.

جاودان باد خاطرۀ تابناک حماسه آفرینان سیاهکل در ‌۱۹بهمن!
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

همایش پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

سازمان چریک های فدائی خلق ایران برگزار می کند
 
همآیش پنجاهمین سالگرد رستاخيز سياهكل
 
 

رای دادگاه بلژیک،جشن پیروزی مقاومت و مردم ایران ،پیروزی عدالت مبارک مبارک

روزی مقاومت و محکومیت رژیم در دادگاه آنتوپ بر همه ایرانیان آزاده مبارک باد .

 

تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت سرفراز ایران در مقابل جاسوسخانه رژیم آخوندی
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ـ ۴ فوریه ۲۰۲۱مونیخ
 
پیـــــــروزی عـــدالـــــت مبــــارک،مبــــارک
دادگاه بلژیک حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران صادر کرد
حکم سایر مزدوران :امیر سعدونی، ۱۵ سال زندان، نسیمه نعامی، ۱۸ سال
مهرداد عارفانی، ۱۷ سال. تابعیت بلژیکی این افراد هم سلب می‌شود