Samstag, 20. Juni 2020

همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان در ایران


همبستگی ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران با تظاهرات هموطنان افغان در شهر مونیخ مقابل لانه جاسوسی آخوندی در اعتراض به جنایات رژیم ایران علیه غرق کردن و آتش زدن مهاجران افغانستانی در ایران.

 سه شنبه 16 ژوئن 2020
Sonntag, 14. Juni 2020

اعتراض به کشتار پناهجویان افغان به دست جنایتکاران حاکم بر ایران

فراخوان :تظاهرات در مقابل لانه جاسوسی آخوندی در مونیخ
سه شنبه 16 یونی 2020
از ساعت 00. 15 تا 17.00
اعتراض به کشتار پناهجویان افغان به دست جنایتکاران حاکم بر ایران
همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان در ایران


Montag, 8. Juni 2020

برای مرجان عزیز🌹

برای مرجان عزیز🌹
مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ وارونه یک زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاری است
مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد
مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می‌گوید
«مرجان عزیز» که در سراسر زندگی بی قرار و آرامش، همواره  آرزومند و جان ـ شیفته آزادی ایران زمین و سامان گرفتن زندگی مردم این زیباترین وطن بود، اینک، به ظاهر، در میان ما نیست، اما یادها و یادگارها و خاطرات و جای پای او، برای همیشه در دل و جان تک تک مشتاقان آزادی ایران، جاودانه، باقی خواهد ماند. مرجان عزیز، همیشه با ماست، ایران و ایرانی که او یک عمر برایشان ترانه خواند و به عشق ایران روی صحنه ماند، هرگز او را تنها نخواهدگذاشت.
یادش گرامی🌹
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ
 
 
 

فرخنده باد اول ماه مه #روز_جهانی_کارگر

فرخنده باد اول ماه مه #روز_جهانی_کارگر
این روز بر تمامی کارگران و زحمتکشان خجسته باد.
پرچم سرخ را همیشه و همیشه خواهی دید
با عشق یا نفرت !
- بسته به جایگاهت در این پیکار
زیرا که پایانی نیست به جز پیروزی قاطع ما
در همه‌ی شهرها و کشورها
در هر کجا که کارگری هست
«برتولت برشت»
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ