Dienstag, 9. November 2021

گرامیداشت سالگرد قيام خونين آبان 98 با 1500 شهيدقهرمان

#آبان_ادامه_دارد

 بزرگداشت دومین سالگرد قیام خونین آبان۹۸ دو سال از قیام آبان ٩٨ و مرگ عزیزانمان گذشت. یک لحظه درد فقدانشان ما را رها نکرده است. بسیاری از عزیزان ما در کف خیابان به قتل رسیدند. در زندانها به قتل رسیدند و در نیزارهای ماهشهر وحشیانه کشته شدند. آنها کشته شدند و امروز ما معترض تر و به جان آمده تر، دادخواهیم. قتل این عزیزان فراموش نشدنی است. نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم. عزیزان جانباخته ما فریاد اعتراض همه ی ما، مردم بودند که از فقر، گرسنگی و فاشیسم دینی حاکم به امان آمده ایم . ما در سالگرد شهادتشان یادشان را گرامی میداریم و راهشان را ادامه می دهیم.

 #آبان_ادامه_دارد 

 شنبه ۶ نوامبر ۲۰۲۱، 

ساعت ۱۵.۰۰ تا ۱۷.۰۰ 

Max Joseph Platz

  جامعه ایرانیان مونیخ