Freitag, 31. Dezember 2021

سال نو میلادی2022

 🔴 سال نو میلادی2022 را به همه  رفقا ، دوستان  و زندانیان سیاسی وهموطنان مسیحی  وخانواده بزرگ مقاومت تبریک و شاد باش میگوییم

🌷💐🥀به امید برپایی ایرانی آباد و آزاد و به دوراز ظلم و تبعیض مذهبی و قومی و جنسیتی و نابرابری طبقاتی در سال جدید