Montag, 13. Januar 2020

ادای احترام به قربانیان سقوط هواپیمای اوکراین در ایران


ادای احترام به قربانیان سقوط هواپیمای اوکراین در ایران
همبستگی با قيام قهرمانانه مردم ايران
پنجشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰
از ساعت ۱۸.۳۰ تا ۲۰.۳۰
  Marienplatz 
 # کانون_همبستگی_ایرانیان_مونیخ

ـ بزرگداشت شهیدان قیام و ادای احترام برای قربانیان سقوط هواپیما در تهران

کلن :شنبه۱۱ ژانویه ۲۰۲۰
 ـ بزرگداشت شهیدان قیام و ادای احترام برای قربانیان سقوط هواپیما در تهران ،تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از قیام و کانون‌های شورشی

Mittwoch, 1. Januar 2020

سال نو میلادی 2020


گرامیداشت چهلمین روز شهادت قیام آفرینان آزادی ایران در آبان۹۸

گرامیداشت چهلمین روز شهادت قیام آفرینان آزادی ایران در آبان۹۸


ترانه سرود نگونسارشاعر : م سحر،آهنگ و تنظیم : فریدون رمضانی(کاری از کار...

ترانه سرود نگونسارشاعر : م سحر،آهنگ و تنظیم : فریدون رمضانی(کاری از کارگاه هنر ایران)


گرامی باد یاد و خاطره شهیدان راه آزادی ایران

گرامی باد یاد و خاطره شهیدان راه آزادی ایران


من شورشی‌ام ، تقدیم به شورشگران میهن اشغال شده

من شورشی‌ام ، تقدیم به شورشگران میهن اشغال شده