Montag, 13. August 2012

همدردی با زلزله زدگان در آذربایجان

ای غرقه در هزار غم بی‌دوا وطن
ای طعمه گرگ اجل مبتلا وطن
قربانیان تو همه گلگون قبا وطن

عزیز وطن غریب وطن بی‌نوا وطن
بی‌کس وطن غریب وطن بی‌نوا وطن
کانون همبستگی ایرانیان ، مونیخ با قلبی آکنده از غم و اندوه ، همدردی خود را با بازماندگان این فاجعه اعلام می دارد