Dienstag, 16. Februar 2021

از بهمن تا آبان مرگ بر ظالمان

نمرده یاد بهمن ماه ... همون خلقیم / همون میهن ... برای سرنگون کردن هنوزم بهمنه بهمن
 .بهمن تا سرنگونی تمامیت رژیم پلید آخوندی ادامه دارد. اکسیون ایزانیان آزاذه حامیان_مقاومت_ایران در مونیخ به مناسبت ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و حمایت از کانون های شورشی 
 
جامعه ایرانیان مونیخ

Keine Kommentare:

Kommentar posten